Kaj je digitalni primerjalnik in primerjalnik velikosti

Preizkusite Naš Instrument Za Odpravo Težav

Dandanes je elektronika popolnoma del človeškega življenja in ves svet opaža dramatičen napredek pri uporabi elektronskih naprav. Elektronika je danes tako razširjena, da skorajda poenostavljeno razmišlja o napravah, ki je ne uporabljajo, kot pri napravah, ki to uporabljajo. Izboljšani trend v elektronski tehnologiji nam je danes omogočil razpravo o široko uporabljanih digitalnih napravah primerjalnik primerjalniki velikosti. Po obsežnem delovanju operacijskih ojačevalnikov so najpogosteje sprejete enostavne elektronske naprave primerjalniki. Poglobimo se torej v teme, kaj je digitalna primerjalna naprava, njeno delovanje, zmogljivost in aplikacije.

Digitalni primerjalnik in primerjalnik velikosti

Podrobna razprava o digitalnem primerjalniku in primerjalniku velikosti vključuje predvsem naslednje.
Kaj je digitalni primerjalnik?

Ker je v času logičnih ali aritmetičnih funkcij v mnogih digitalnih sistemih večinoma potrebna primerjava podatkov, so digitalni primerjalniki ena najboljših možnosti za primerjavo podatkov. Najbolj primerni so digitalni primerjalniki kombinacijska logična vezja uporablja se za primerjavo relativnih velikosti dveh binarnih števil.Naprava sprejme dve binarni številki (A in B) kot vhod in ustvari izhod na podlagi velikosti danih vhodov (primer: A = B ali A> B ali A logična vrata kot so AND, NOT ali NOR vrata. Digitalni primerjalniki so na voljo kot primerjalniki identitete in primerjalniki velikosti.

Kaj je Magnitude Comparator?

Primerjalniki velikosti se večinoma uporabljajo v Ljubljani mikrokrmilniki in CPU za naslavljanje primerjave podatkov, registracijo in izvajanje vseh drugih računskih operacij. Primerjalniki velikosti so vgrajeni v številnih napravah in vsaka naprava za samodejni izklop je zagotovo zasnovana s primerjalnikom.

Primerjalnik je orodje za odločanje in ima možnost izvedbe v številnih nadzornih napravah. Če za vhod sprejmemo dve binarni številki (A in B), primerjava podatkov s primerjalniki velikosti ustvari izhod, ki označuje enakost (A = B), logika 1 v dveh pogojih, ko je (A> B ali A

Vrste primerjalnikov velikosti

Obstajajo različne vrste primerjalnikov velikosti, ki vključujejo naslednje.

1-bitni primerjalnik velikosti

Primerjalnik, ki primerja dva binarna bita in ustvari tri izhode na podlagi relativnih velikosti danih binarnih bitov, se imenuje 1-bitni primerjalnik velikosti.

Resnica Tabela

TO

B TO A> B

A = B

0

0001.

0

1.1.0

0

1.001.

0

1.1.00

1.

Tabela resnic izhaja iz izrazov A B in A = B, kot spodaj

TO

A> B - AB ’

A = B - A’B ’+ AB

Pri teh izrazih je diagram vezja lahko naslednji

1-bitna velikost

1-bitna velikost

2-bitni primerjalnik velikosti

Primerjalnik, ki primerja dve binarni številki (vsako število ima 2 bita) in ustvari tri izhode na podlagi relativnih velikosti danih binarnih bitov, se imenuje 2-bitni primerjalnik velikosti.

Tabela resnice

A1

A0 B1 B0 TO A = B A> B

0

00001.0

0

001.1.0

0

001.01.0

0

0

01.1.1.0

0

01.0000

1.

0

1.01.01.

0

0

1.1.01.

0

0

0

1.1.1.1.0

0

1.

0

0000

1.

1.

001.00

1.

1.

0

1.001.

0

1.

01.1.1.0

0

1.

1.00001.

1.

1.01.00

1.

1.

1.1.000

1.

1.1.1.1.01.

0

Tabela resnic izhaja iz izrazov A B in A = B, kot spodaj

TO

A> B - A1B1 ’+ A0B1’B0’ + A1A0B0 ’

A = B - (A0 Ex-Nor B0) (A1 Ex-Nor B1)

Pri teh izrazih je diagram vezja lahko naslednji

2-bitna velikost

2-bitna velikost

3-bitni primerjalnik velikosti

Primerjalnik, ki primerja dve binarni številki (vsako število ima 3 bite) in ustvari tri izhode na podlagi relativnih velikosti danih binarnih bitov, se imenuje 3-bitni primerjalnik velikosti.

3-bitna velikost

3-bitna velikost

Enake funkcije so A0 = B0, A1 = B1, A2 = B2

Potem A = B = (A0’B0 ’+ A0B0) (A1’B1’ + A1B1) (A2’B2 ’+ A2B2)

Izhod je TO v primerih

A2

A2 = B2 potem A1

A2 = B2, A1 = B1 potem A0

TO

Izhod je A> B i v primerih

A2> B2

A2 = B2 potem A1> B

A2 = B2, A1 = B1, nato A0> B0

A> B = A2B2 ’+ + [(A2’B2’ + A2B2) * A1B1 ’] + + [(A2’B2’ + A2B2) * [(A1’B ’+ A1B1) * A0B0’]

3-bitni-logični diagram

3-bitni-logični diagram

4-bitni primerjalnik velikosti

Primerjalnik, ki primerja dve binarni številki (vsako število ima 4 bite) in ustvari tri izhode na podlagi relativnih velikosti danih binarnih bitov, se imenuje 4-bitni primerjalnik velikosti.

Vhodne bite lahko označimo kot A = A3 A2 A1 A0 in B = B3 B2 B1 B0

Izhod je A> B v primerih

A3 = 1 in B3 = 0

A3 = B3 in A2 = 1, B2 = 0

A3 = B3 in A2 = B2 in A1 = 1 in B1 = 0

A3 = B3 in A2 = B2 in A1 = B 1 in A0 = 1 in B0 = 0

In A> B lahko izrazimo kot

A> B = A3B3 '+ (A3 Ex-Nor B3) A2B2' + (A3 Ex-Nor B3) (A2 Ex-Nor B2) A1B1 '+ (A3 Ex-Nor B3) (A2 Ex-Nor B2) (A1 Ex-Nor B1) A0B0 '

Medtem

TO

In podobno lahko A = B izrazimo kot

A = B = (A3 Ex-Nor B3) (A2 Ex-Nor B2) (A1 Ex-Nor B1) (A0 Ex-Nor B0)

Pri teh izrazih je diagram vezja lahko naslednji.

4-bitna velikost

4-bitna velikost

Večinoma so 4-bitni primerjalniki v obliki IC-jev in IC 7485 se pogosto uporablja. Primerjavo podatkov lahko izvedemo z ozemljitvijo A> B, A integrirano vezje izvede kaskadno operacijo, kjer pomaga pri kaskadni več primerjalnih napravah.

8-bitni primerjalnik velikosti

Tu je primerjava podatkov možna s kaskadiranjem dveh 4-bitnih primerjalnikov. Vezje je povezano kot spodaj

8-bitna velikost

8-bitna velikost

Izhodi primerjalnika nižjega reda so povezani z ustreznimi kaskadnimi vhodi primerjalnika višjega reda

V primerjalniku nižjega reda je treba kaskadni vhod (A = B) priključiti VISOKO, A, B pa na LOW. Rezultat 8-bitnega primerjalnika je rezultat primerjalnika višjega reda.

Primerjalnik aplikacij

Digitalni primerjalnik in primerjalnik velikosti se uporablja v različnih aplikacijah, kjer je pri številnih dejavnostih večinoma potrebna primerjava podatkov, ki imajo tudi številne prednosti.

  • Zdaj pa poglejte nekaj aplikacij primerjalnikov
  • Uporablja se za namene avtorizacije (na primer upravljanje z gesli) in biometrična aplikacij.
  • Ti so implementirani v krmilnike procesov in tudi v servo motor nadzor.
  • Za primerjavo podatkov spremenljivk, kot je temperatura, se tlak primerja s tlakom referenčnih vrednosti.
  • Uporablja se za naslavljanje vezja za dekodiranje v računalnikih.

Gre torej za digitalno primerjalnik in primerjalnik velikosti. Povečana zmogljivost primerjalnikov je torej tem napravam omogočila, da so postale bolj pomembne v elektronski industriji in omogočile njihovo uporabo v številnih aplikacijah.